Przedawnienie roszczeń


30 czerwca 2020

Przedawnienie roszczeń

W przepisach regulujących kwestię przedawnienia roszczeń cywilnych można znaleźć kilka różnych terminów przedawnienia roszczeń. Które z nich są istotne z punktu widzenia osoby poszkodowanej w wypadku? Kiedy przedawnieniu ulegają roszczenia osób, które straciły bliską osobę lub same poważnie ucierpiały?

Chcę skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej

Ile wynosi podstawowy termin przedawnienia?

Zgodnie z brzmieniem art. 118 k.c. podstawowy termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, a koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego. Swoisty wyjątek stanowią natomiast terminy przedawnienia roszczeń, których źródłem jest czyn niedozwolony.

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat liczonych od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobligowanej do jej naprawienia. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym powstała szkoda.

Terminy przedawniania roszczeń:

  • podstawowy termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat,
  • szkoda wyrządzona czynem niedozwolonym przedawnia się po 3 latach od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia,
  • przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

3 letni termin przedawnienia roszczeń obowiązuje między innymi w przypadku kolizji drogowych, na skutek których doszło tylko do niewielkich obrażeń ciała u osób poszkodowanych.   

Przedawnienie roszczeń a przestępstwo

Szkoda będąca wynikiem przestępstwa przedawnia się po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa. Dotyczy to zdecydowanej większości wypadków komunikacyjnych, w których poszkodowany doznał rozległych obrażeń ciała lub zmarł.

Jak przerwać bieg przedawnienia roszczeń?

Do czynności, które należy podjąć, aby skutecznie zabezpieczyć się przed upływem terminu przedawnienia poprzez przerwanie jego biegu należy między innymi poprzez:

  • złożenie pozwu,
  • złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej,
  • uznanie roszczenia przez dłużnika,
  • wezwanie na arbitraż lub w wyniku wszczęcia mediacji.

Ponadto jeżeli roszczenie wynika z tytułu wykonawczego (np. prawomocny wyrok), przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić poprzez wszczęcie egzekucji przed komornikiem.

Czas działa na niekorzyść poszkodowanego nie tylko ze względu na bieg przedawnienia roszczeń, ale również może powodować problem z uzyskaniem dokumentacji dotyczącej wypadku. Dlatego nie warto zwlekać z powierzeniem swojej sprawy ekspertom, którzy podejmą wszystkie działania niezbędne do tego, aby skutecznie wyegzekwować wszystkie świadczenia należne poszkodowanemu.

Czytaj również


30.06.2020

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Wbrew pozorom pojęcie zadośćuczynienia i odszkodowania nie są tożsame, jednak niezwykle często bywają mylone lub stosowane zamiennie. Główną cechą odróżniającą te dwa świadczenia jest funkcja jaką pełnią, mianowicie zadośćuczynienie ma...

Czytaj więcej
30.06.2020

Przedawnienie roszczeń

W przepisach regulujących kwestię przedawnienia roszczeń cywilnych można znaleźć kilka różnych terminów przedawnienia roszczeń. Które z nich są istotne z punktu widzenia osoby poszkodowanej w wypadku? Kiedy przedawnieniu ulegają roszczenia...

Czytaj więcej
30.06.2020

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Skutki wypadków drogowych bywają bardzo różne, mogą to być zarówno drobne stłuczenia, jak i amputacje oraz urazy rdzenia. W zależności od charakteru doznanych urazów rekonwalescencja po wypadku przybiera różne formy...

Czytaj więcej
08.04.2020

Kancelaria Mędrecki & Partners Law Office

Kancelaria Mędrecki & Partners Law Office sp. k. została założona w lipcu 2019 r. Zaledwie po upływie trzech miesięcy powstał Oddział Kancelarii w Brnie na terenie Czech, a już w...

Czytaj więcej