Zadośćuczynienie a odszkodowanie


30 czerwca 2020

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Wbrew pozorom pojęcie zadośćuczynienia i odszkodowania nie są tożsame, jednak niezwykle często bywają mylone lub stosowane zamiennie. Główną cechą odróżniającą te dwa świadczenia jest funkcja jaką pełnią, mianowicie zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie szkody niemajątkowej, a odszkodowanie – szkody majątkowej. Co to oznacza dla osoby poszkodowanej w wypadku?

Chcę skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej

Odszkodowanie po wypadku

Szkodą jest każdy uszczerbek w stanie posiadania, może to być uszkodzenie samochodu w wypadku drogowym, a także straty w mieszkaniu zalanym przez sąsiadów z góry. Określenie wysokości odszkodowania zazwyczaj nie przysparza większych problemów – poszkodowany musi przedstawić sprawcy wypadku lub  jego ubezpieczycielowi wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość szkody. Może to być rachunek z warsztatu samochodowego czy rachunki i faktury potwierdzające działania podjęte w celu usunięcia skutków zalania mieszkania.

Warto wiedzieć, że poszkodowany może się domagać nie tylko zwrotu poniesionych wydatków, ale również zwrotu korzyści, które by uzyskał, gdyby szkoda nie nastąpiła.

Przykład:

 • Jeśli uszkodzony samochód był głównym narzędziem pracy poszkodowanego, będzie mógł on zażądać zwrotu pieniędzy, które by zarobił gdyby bez przeszkód mógł korzystać z auta.
 • Jeśli poszkodowany nie mógł wykonywać pracy, gdyż musiał nadzorować remont mieszkania, będzie mógł oczekiwać równowartości pieniędzy, jakie by otrzymał gdyby poświęcił czas na pracę.

Osoba poszkodowana w wypadku może również żądać od ubezpieczyciela zwrotu kosztów:

 • leczenia,
 • rehabilitacji,
 • dojazdu do placówek medycznych,
 • zakupu sprzętu medycznego, np. wózka inwalidzkiego
 • a nawet, jeśli zaistniała taka konieczność, przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku

Szkoda niemajątkowa nie jest już tak łatwa do zdefiniowana, jak ma to miejsce w przypadku odszkodowania, ponieważ może to być zarówno cierpienie fizyczne, jak i cierpienie psychiczne będące następstwem utraty bliskiej osoby. Zadośćuczynienie stanowi niejako rekompensatę doznanej krzywdy i dotyczy tylko szkody na osobie.

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia jest niezwykle trudne i wymaga uwzględnienia wielu czynników, do których zalicza się:

 • nasilenie cierpień fizycznych i psychicznych,
 • czas trwania choroby,
 • rozmiar kalectwa,
 • trwałość następstw wypadku oraz konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i zawodowym poszkodowanego.

Oszacowanie wielkości bólu po traumatycznym wypadku lub utracie bliskiej osoby często wymaga powołania się na dowody z opinii biegłych psychologów i psychiatrów, którzy mogą ocenić wpływ zdarzenia na stan psychiczny osoby, która rości o wypłatę zadośćuczynienia.

Odszkodowania i zadośćuczynienie – czy mogą być wypłacone łącznie?

Niekiedy to samo zdarzenia wywołuje zarówno szkodę majątkową (odszkodowanie), jak i niemajątkową za którą można domagać się zadośćuczynienia.

Przykład:

 • Jeśli w wypadku drogowym poszkodowany dozna obrażeń ciała, na skutek których będzie przez jakiś czas niesamodzielny, tj. nie będzie mógł pracować i będzie zmuszony korzystać z pomocy innych osób mówimy o szkodzie majątkowej, za którą będzie należało się mu odszkodowanie. Natomiast jeżeli w tym samym zdarzeniu poszkodowany dodatkowo zostanie np. oszpecony to biorąc pod uwagę związane z tym złe samopoczucie i spadek samooceny można mówić o szkodzie niemajątkowej (zadośćuczynienie).
 • Jeśli doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, może to doprowadzić do znaczonego pogorszenia sytuacji majątkowej bliskich zmarłego, a także poczucia straty i niesprawiedliwości. Wówczas obok zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej, możliwe jest uzyskanie odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej.

Wysokość zadośćuczynienia będzie się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Szacując wysokość kwoty należnej poszkodowanemu sąd rozpatruje wszystkie okoliczności sprawy, a wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości (a więc prognozy na przyszłość).

Ile powinno wynosić zadośćuczynienie?

W przypadku zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej kwota zadośćuczynienia powinna rekompensować doznaną krzywdę. Należy mieć przy tym na względzie m. in. stopień pokrewieństwa ze zmarłym, cierpienie psychiczne, poczucie krzywdy, osamotnienia i bezsilności wobec trudności życiowych, a także pozbawienie pomocy i opieki osoby bliskiej czy skutki śmierci osoby bliskiej dla poszkodowanego, jakie ujawnić mogą się w przyszłości.

W jaki sposób obliczyć wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania oblicza się relatywnie łatwiej niż ma to miejsce w przypadku zadośćuczynienia. Na potwierdzenie poniesionych strat przedstawiać należy na przykład paragony za zakupu leków czy odbytych rehabilitacji. W toku postępowania można również posiłkować się opinią lekarza lub fizjoterapeuty, która potwierdzi zasadność przedstawionych kosztów i ich związku z wypadkiem.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie łączy to, że mają na celu naprawienie skutków wypadku, który doprowadził do powstania szkody. Jednak niezależnie od tego czy ubiegamy się o zadośćuczynienie czy odszkodowanie warto powierzyć swoją sprawę ekspertom, którzy podejmą wszystkie niezbędne działania do tego, aby osoba poszkodowana w wypadku otrzymała wszystkie należne jej świadczenia.

Czytaj również


30.06.2020

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Wbrew pozorom pojęcie zadośćuczynienia i odszkodowania nie są tożsame, jednak niezwykle często bywają mylone lub stosowane zamiennie. Główną cechą odróżniającą te dwa świadczenia jest funkcja jaką pełnią, mianowicie zadośćuczynienie ma...

Czytaj więcej
30.06.2020

Przedawnienie roszczeń

W przepisach regulujących kwestię przedawnienia roszczeń cywilnych można znaleźć kilka różnych terminów przedawnienia roszczeń. Które z nich są istotne z punktu widzenia osoby poszkodowanej w wypadku? Kiedy przedawnieniu ulegają roszczenia...

Czytaj więcej
30.06.2020

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Skutki wypadków drogowych bywają bardzo różne, mogą to być zarówno drobne stłuczenia, jak i amputacje oraz urazy rdzenia. W zależności od charakteru doznanych urazów rekonwalescencja po wypadku przybiera różne formy...

Czytaj więcej
08.04.2020

Kancelaria Mędrecki & Partners Law Office

Kancelaria Mędrecki & Partners Law Office sp. k. została założona w lipcu 2019 r. Zaledwie po upływie trzech miesięcy powstał Oddział Kancelarii w Brnie na terenie Czech, a już w...

Czytaj więcej