Inne czyny niedozwolone

Inne czyny niedozwolone

Niekiedy dochodzi do obrażeń ciała lub nawet śmierci człowieka w skutek umyślnego lub nawet nieumyślnego działania lub zaniechania innej osoby. W takich przypadkach możemy mieć do czynienia z czynami niedozwolonymi (innymi niż wypadki komunikacyjne lub wypadki przy pracy), w konsekwencji których może powstać uprawnienie osoby poszkodowanej do naprawienia szkody i zrekompensowania krzywdy.

Chcę skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej

Odszkodowanie za czyn niedozwolony

Czyn niedozwolony jest przesłanką konieczną powstania zobowiązania pomiędzy sprawcą, a poszkodowanym dającym możliwość żądania odszkodowania. W aktualnym stanie prawnym pojęcie to funkcjonuje w wielu dziedzinach prawa m.in. cywilnego czy karnego.

Podstawowa definicja czynu niedozwolonego wskazuje, że  jest działanie, bądź zaniechania działania (zawinione lub nie), w wyniku którego wynikła szkoda, ale także zdarzenie, za które prawo czyni kogoś odpowiedzialnym.

Przykładem czynu niedozwolonego w następstwie którego może powstać odpowiedzialność odszkodowawcza jest między innymi:

  • zaniedbanie w utrzymaniu nieruchomości prowadzące do wypadku (może to być poślizgnięcie na oblodzonym chodniku czy upadek spowodowane złym stanem technicznym ciągów komunikacyjnych;
  • pobicia, zabójstwa;
  • inne nieuprawnione naruszenie nietykalności cielesnej drugiego człowieka, np. pogryzienie przez psa.

Sprawca czynu niedozwolonego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i zobowiązany m.in. do naprawienia szkody, przywrócenia stanu poprzedniego, zapłaty zadośćuczynienia bądź odszkodowania.

Czy warto skorzystać z pomocy Kancelarii?

Specjaliści zatrudnieni w Kancelarii Mędrecki & Partners Law Office posiadają wieloletnie doświadczenie i stale poszerzają swoją wiedzę. Dzięki temu możemy Ci pomóc uzyskać rekompensatę za poniesione krzywdy, szczególnie w takich sytuacjach jak nietypowe wypadki, do których doszło poprzez popełnienie czynu niedozwolonego przez sprawcę wypadku. Nasi prawnicy zapewniają profesjonalne i indywidualne podejście do każdego przypadku.