Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne

Głównym zadaniem odszkodowania powypadkowego jest pokrycie wszystkich szkód, zarówno rzeczowych, jak i osobowych, które powstały na skutek wypadku. Ponadto przysługuje ono wszystkim użytkownikom ruchu drogowego, którzy ucierpieli nie ze swojej winy – może to być kierowca i pasażer samochodu, ale również motocyklista czy rowerzysta, a także pieszy potrącony na przejściu dla pieszych.

Chcę skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej

Uszkodzony samochód po wypadku

Szkody rzeczowe dotyczą przede wszystkim uszkodzonego samochodu. W takim przypadku odszkodowanie będzie miało za zadanie przede wszystkim umożliwienie jego naprawy i przywrócenie do stanu z przed wypadku, a także rekompensatę utraty wartości handlowej pojazdu czy pokrycie kosztów jego holowania i parkingu.

Szkoda osobowa

Skutkiem wypadku komunikacyjnego mogą być również obrażenia ciała osób uczestniczących w wypadku. Odszkodowanie w takiej sytuacji będzie dotyczyć między innymi:

  • odszkodowanie za doznane urazy,
  • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • zwrotu kosztów dodatkowej opieki.

Niekiedy są to urazy na tyle poważne, że poszkodowany umiera na skutek wypadku. Zarówno w porządku prawnym polskim, jak i czeskim oraz słowackim istnieje możliwość ubiegania się nie tylko o naprawienie szkody majątkowej, ale również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Co istotne może się o nie ubiegać zarówno osoba, która zastała poszkodowana, jak i bliscy zmarłego na skutek obrażeń doznanych w wypadku.

Kiedy można dokonać zgłoszenia szkody?

  • Jeśli od wypadku nie minęło 3 lata. Natomiast jeżeli doszło do popełniania przestępstwa od wypadku nie mogło minąć więcej niż 20 lat.
  • W wypadku został uszkodzony samochód.
  • Ty lub Twoi bliscy odnieśliście obrażenia.

Zgłoszenie szkody – na co zwrócić uwagę?

Pierwszym etapem likwidacji szkody jest skompletowanie dokumentacji. Będzie się ona różnić w zależności od tego czy w wypadku został uszkodzony tylko samochód, czy ucierpieli też ludzie. Zebrane dokumenty mają za zadanie potwierdzić okoliczności zdarzenia, a także skalę szkód, mogą to być między innymi:

  • dokumentacja medyczna w przypadku szkody osobowej,
  • kosztorys w sytuacji, gdy w wypadku zostało uszkodzone auto.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy?

Kancelaria Mędrecki & Partners Law Office specjalizuje się w pomocy prawnej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (w szczególności na terenie Czech i Słowacji). W każdym z Państw, tj. w Polsce, Czechach i na Słowacji przepisy prawa zawierają pewne odrębności i wyjątki, które wymagają kompletnej znajomości przepisów konkretnego systemu prawnego.

Współpracujący z Kancelarią adwokaci czescy oraz słowaccy, dzięki dokładnej znajomości prawa danego Państwa, mogą reprezentować swoich Klientów zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym, w sytuacji gdy sprawa wymaga zastosowania prawa czeskiego lub słowackiego.